Добре дошли

Националната асоциация за външна реклама (НАВР) е корпоративно сдружение на фирми, работещи в областта на външната реклама. Неговите членове развиват дейноста си предимно на частни терени. Основни цели на НАВР са:

  • Подобряване на комуникацията с държавната и общинската администрация
  • Отстояване правата на фирмите според законите на държавата и действащите наредби
  • Налагане на високи професионални стандарти в сферата на външната реклама
  • Събиране и обмяна на информация между членовете на НАВР и компетентните административни органи
Учредители са 14 фирми, като членството е свободно и доброволно и може да се придобие от всяко дееспособно физическо или юридическо лице.

09.03.2010
Чрез агресия към прогрес
подробности

09.03.2010
Рекламен блок
подробности

05.03.2010
Кухи инвестиции
подробности

05.03.2010
Телевизионната шахматна дъска
подробности

15.02.2010
Да запазиш хладнокръвие
подробности